UMP HOLDINGS GROUP TENDER ARCHIVE

 1. UMPH/NHY/2023(01) - KERJA-KERJA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR 4 (KK4) DAN BANGUNAN KOMERSIAL UMP HOLDINGS DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS GAMBANG.
 2. UMPH/UMPS/2023(01) - KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LOJI RAWATAN KUMBAHAN DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS GAMBANG UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.
 3. UMPH/UMPS/2023(02) - KERJA – KERJA MEMBAIKI KERANGKA STRUKTUR LONGKANG PECAH DI TEPI LOJI B, TTI UMP GAMBANG.
 4. UMPH/UMPS/2023(03) - KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADANG RAGBI RP2 DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS GAMBANG.
 5. UMPH/UMPS/2023(04) - KERJA-KERJA UBAHSUAI RUANG DAN PENAMBAHBAIKAN MAKMAL KLUSTER PENYELIDIKAN DAN BILIK SISWAZAH DI FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA DAN PROSES (FTKKP) UMP KAMPUS GAMBANG.
 6. UMPH/UMPS/2023(05) - KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS DI BANGUNAN CANSELERI, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS GAMBANG.
 7. UMPH/UMPS/2023(06) - KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOLEJ KEDIAMAN (KK2), DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS GAMBANG UNTUK 2 TAHUN.
 8. UMPH/UMPS/2023(07) - KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN SAMPAH DI SEKITAR KAWASAN KAMPUS, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS GAMBANG UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.
 9. UMPH/UMPS/2023(08) - KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENGUTIPAN DAN PENGUMPULAN SAMPAH DI KOLEJ KEDIAMAN 1 & 3 DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS GAMBANG UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.
 10. UMPH/UMPS/2023(09) - KERJA-KERJA PERKHIDMATAN SERANGGA DAN MAKHLUK PEROSAK SECARA KOMPREHENSIF DI RESIDEN PELAJAR 1 (RP1), RESIDEN PELAJAR 2 (RP2) DAN RESIDEN PELAJAR 3 (RP3), MASJID DAN RUMAH SAMPAH, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UMP KAMPUS GAMBANG UNTUK 2 TAHUN.
 11. UMPH/UMPS/2023(10) - KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBASMIAN SERANGGA DAN MAKHLUK PEROSAK DI KPU, KSU, KPS, BKES, CANSELERI, PERPUSTAKAAN, BANGUNAN KOKURIKULUM, BLOK W, BLOK KOKU, PUSAT KESIHATAN PELAJAR, BLOK KABIN 72, FKASA, BLOK X,Y,Z & M DAN BLOK A1,A2,A3,B1,B2,B3,B4,B5 & ASTAKA DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS GAMBANG UNTUK 2 TAHUN.
 12. UMPH/UMPS/2023(11) - KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PEMBASMIAN SERANGGA DAN MAKHLUK PEROSAK SECARA KOMPREHENSIF DI RESIDEN PELAJAR 4 (RP4) KOMPLEKS UMPH DAN MAKMAL BIOAROMATIK DI UMP KAMPUS GAMBANG UNTUK TEMPOH 2 TAHUN.
 13. UMPH/UMPS/2023(12) - KERJA-KERJA MENGECAT SEMULA GARISAN PARKIR KERETA DI HADAPAN CANSELERI, PERPUSTAKAAN DAN KOMPLEKS SUKAN UNIVERSITI (KSU) DI UMP KAMPUS GAMBANG.
 14. UMPH/GPA/2023(01) - KERJA-KERJA MENYIAPKAN TEMPAT LETAK KERETA DI BELAKANG KOMPLEKS UMP HOLDINGS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN.
 15. UMPH/GPA/2023(02) - KERJA-KERJA MENGECAT SEMULA PERMUKAAN GELANGGANG TERBUKA DI HADAPAN BLOK W UMP KAMPUS GAMBANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.
 16. UMPH/GPA/2023(03) - CADANGAN PEMBINAAN STESEN PENGECAS KENDERAAN ELEKTRIK DI SEBELAH KPU, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) KAMPUS GAMBANG.